Ludieke trouwpartij in Pasmanshaard


Ruurlo – De buurten halen steeds meer uit de kast om in eigen omgeving een denderende start te maken van het Septemberfeest. Dit jaar hebben de bewoners van de Pasmanshaard het weer iets ludieker gedaan. Ze hadden een thema bedacht: de “Boeren bruiloft”. Iedereen in klederdracht en onder begeleiding van de muziek ging de Bruid zijn Bruidegom ophalen. Er was ook een levensgrote koe op wielen aanwezig als getuige. (Op de foto de hartelijke ontmoeting tussen de aankomende echtelieden in de Pasmanshaard).