Bomen kappen bij De Bocht? (2)

Ruurlo – Goede ochtend lezers. Gisteren bleef dat ontevreden gevoel maar knagen. Het is loffelijk dat de overheden toch iets aan De Bocht willen doen, want nog niet zolang geleden had de Provinciale Weg tussen Ruurlo en Vorden geen hoge prioriteit als het om de verkeersveiligheid gaat. Maar, wat we missen is een onderzoek naar de oorzaak van de ongelukken.
Op die plek van enkele tientallen meters heeft zich elke keer hetzelfde scenario afgespeeld met fatale afloop. Het zogenoemde eenzijdige ongeval betrof telkens een automobilist, komend uit de richting Ruurlo, die in de bocht met de Dekkersweg en de Slagmansdijk van de weg slipt en rechts in de berm of tegen een van de drie eerste bomen terecht komt.
 
Als mogelijke oorzaak hebben wij vaak gehoord dat er daar met te hoge snelheid wordt gereden. Maar, dat gebeurt helaas overal in Nederland. En toch – dat durven wij gerust zonder statistieken te stellen – zijn er nergens in een flauwe bocht zoveel “snelheidsovertreders” van een klein stukje weg geraakt.
Wat zijn de ervaringen in die bocht? De doden kunnen het niet meer navertellen, maar er zijn ook chauffeurs die het overleefd hebben en mogelijk medeinzittenden die iets kunnen vertellen. Zij moeten toch door de politie geïnterviewd zijn?
 

* Foto archief TostiPress/RuurloVandaag

Een hulpverlener, die enkele keren heeft geholpen slachtoffers uit hun auto te bevrijden, verklaarde tegenover RuurloVandaag dat het wegdek van De Bocht vaak spiegelglad was. “We liepen daar op onze laarzen gewoon te glibberen”.
Na de tweede artikelenserie van RuurloVandaag nam een lezer contact op met een Gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Want de bestuurders – ook die van de gemeente Berkelland (“De Provincie is de wegbeheerder”) – schoven  het probleem voor zich uit.
De alerte Gedeputeerde gaf onmiddellijk opdracht het wegdek stroever te maken en een duidelijke snelheidsbeperking in te stellen. Dat was binnen een week gebeurd. Sindsdien zijn er in De Bocht officieel geen ongelukken meer gebeurd.
Officieus echter vertelde een omwonende dat er nog wel eens een auto in de berm terecht komt. Wat is er toch met die weg? (Wordt vervolgd).