Voorkeur: drie bomen kappen bij De Bocht

Ruurlo – De gemeente Berkelland en Provincie houden zich bezig met de gevaarlijke bocht in de Vordenseweg waar de afgelopen jaren doden en gewonden zijn gevallen. Na twee artikelenseries van RuurloVandaag is het wegdek stroever gemaakt en gelukkig zijn er sindsdien geen ernstige ongevallen meer gebeurd. Nu komen de overheden met alternatieven om definitief aan de potentieel gevaarlijke verkeerssituatie een einde te maken.

 

Vanmiddag was er in de Orangerie een inloopbijeenkomst om de burgerij de alternatieven te tonen voor de huidige situatie. Deze zijn: het verleggen van de bocht, het kappen van de drie bomen waartegen mensen zijn verongelukt, inclusief een nieuwe wegbelijning en verlichting van De Bocht. Het derde alternatief is om de berm met ‘landschappelijk elementen” zodanig anders te visualiseren dat de automobilisten op de weg blijven en niet in de berm ‘’parkeren”. En de weg versmallen.
 
Eerlijk gezegd vonden we deze alternatieven wat mager, hoe goed bedoeld ook. Dat die drie bomen gekapt moeten worden, heeft RuurloVandaag al anderhalf jaar geleden voorgesteld. Als we de oorzaken en de vreselijke gevolgen van een ongeluk op een paar tientallen meters van die weg richting Vorden niet weten, neem dan onmiddellijk de gevolgen weg! Sorry, maar we maakten ons tegenover de gezagsdragers en ambtenaren vanmiddag een beetje boos. Waarom? Omdat de werkgroep als eerste voorkeur voor een alternatief voorstelt… de eerste drie bomen moeten weg. Morgen kappen! (Wordt vervolgd).