Veel belangstelling voor stationskiosk

Ruurlo – We zitten net een brief te schrijven over onze ideeën over een nieuw stationsgebouw voor Ruurlo. Die brief met het schetsontwerp (zie hieronder, klik op de foto om hem te vergroten!) gaat onder andere naar de gemeente Berkelland, vervoerder Synthus en bouwer ProWonen. Samen met de schets van ons idee, zodat een ieder zich kan voorstellen hoe het er uit kán zien, daar in die stationsomgeving. En nu is er vandaag een voorstel van het college van B. & W. van Berkelland over “Een levendiger stationsomgeving in Ruurlo”. Geweldig!
 

Persbericht van Berkelland: “De gemeente Berkelland heeft samen met ProRail een project opgezet ter verbetering van de stationsomgeving van Ruurlo. Het project is mede mogelijk dankzij subsidies van de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.
ProRail heeft samen met de gemeente Berkelland een prijsvraag uitgeschreven. Het doel van de prijsvraag was het selecteren van een ontwerper voor de stationsomgeving van Ruurlo. Royal Haskoning heeft de prijsvraag gewonnen en krijgt de mogelijkheid het voorlopig ontwerp van de stationsomgeving te maken. In het ontwerp wordt onder andere aandacht besteed aan het beter op elkaar afstemmen van de verschillende functies en de indeling van de openbare ruimte. Ook wordt in het ontwerp aandacht besteed aan extra stallingen voor fietsen, parkeerplaatsen voor auto’s en voorzieningen.
Als nieuwe voorzieningen behoren naast een loopbrug en een overkapping, een kiosk tot de mogelijkheden. Wij denken daarbij aan aanbod van (in willekeurige volgorde): koffie/snacks, boeken, kaarten, toerisme/fietsverhuur en misschien basislevensmiddelen. Vele ondernemers hebben belangstelling getoond sinds onze eerste oproep. Wij hopen tot concrete afspraken te komen met een (of meerdere) van hen. Indien dit niet lukt dan willen wij in het ontwerp de mogelijkheid open laten om op een later moment alsnog een kiosk toe te voegen.
Binnenkort starten de ontwerpwerkzaamheden. De ontwerpwerkzaamheden worden afgesloten met de aanbesteding van het ontwerp. Als de aanbesteding positief uitvalt, kan aansluitend de uitvoering worden gestart. Wij streven naar een start van de uitvoering in 2010.”