Stagiairs Kerst Zwartschool in zonnetje gezet

Op 4 oktober was het in Nederland ook de “Dag van de Stagiair”.  Reden voor het team van de Kerst Zwartschool om alle stagiairs die dag in het zonnetje te zetten. Hierbij werd hen naast een woord van dank, ook een presentje aangeboden.  

Jaarlijks geeft de Kerst Zwartschool veel scholieren en studenten uit de omgeving de gelegenheid om stage te lopen. Ook ziet de school elk jaar in dit kader weer  een aantal van haar oud-leerlingen terug. 

De Kerst Zwartschool is een gecertificeerde opleidingsschool.  Een en ander houdt in, dat de school, in tegenstelling tot andere scholen,  gekwalificeerde mentoren in dienst heeft, die de stagiair(e)s goed kunnen begeleiden. Daar hebben de scholieren en studenten baat bij.

De scholieren en studenten die op de Kerst Zwartschool stage lopen, voegen op hun beurt ook weer iets toe:  Zij verrichten niet alleen hand- en spandiensten in de klassen, maar houden de school ook op de hoogte van de nieuwste (onderwijskundige)ontwikkelingen en zorgen voor jeugdig elan in de school.

Al met al is de school dus erg blij met haar stagiairs!