Twee Ruurloërs in de Lintjesregen

Ruurlo – De traditionele Lintjesregen is dit jaar ook neergedaald op twee inwoners van Ruurlo. Als dit bericht op de site wordt geplaatst, zullen zij in de raadzaal te Borculo een Koninklijke onderscheiding ontvangen en lid in de Orde van Oranje Nassau zijn geworden. Het zijn Mevrouw Pluijter-Droog (85) en de heer Hasselo (56). Nog zeven andere inwoners van Berkelland ontvangen vandaag een koninklijke onderscheiding.
 
In de periode van 1990 tot 2009 was mevrouw Pluijter bestuurlijk actief. Zo was zij voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), afdeling Ruurlo (1990-2009), lid van de Commissie Integraal Ouderen Beleid (CIOB) Ruurlo (1991-2005), lid van een werkgroep van Achterhoekse gemeenten verbonden aan de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) (1999), lid van de Seniorenraad Berkelland (vanaf totstandkoming in 2004 tot 2007), seniorenvoorlichter bij Stichting Betula Zorg en Welzijn (2006 tot 2008). Daarnaast is zij al vele jaren bestuurslid van de Ruurlose Bridge Club “Gezelligheid Troef”.
 
De (bestuurlijke) activiteiten van mevrouw Pluijter sinds 1990 op het gebied van het ouderenwelzijn komen ten goede aan de samenleving en zorgen er voor dat zij gekwalificeerd kan worden als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd
 
De heer Hasselo is ruim 33 jaren actief lid geweest van de vrijwillige brandweer in de functies van hoofdbrandwacht en bevelvoerder. Eerst bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer in Berkelland. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan voor de openbare veiligheid van de inwoners van Ruurlo en later Berkelland. Op 1 maart 2009 heeft hij wegens functioneel leeftijdsontslag de gemeentelijke brandweer verlaten.
 
De langdurige bijdrage van de heer Hasselo aan de openbare veiligheid in zijn woongemeente zorgen er voor dat hij gekwalificeerd kan worden als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”.