Ingezonden: Geduld en nog een beetje langer…


RUURLO – In de wijk ’t Loo is enkele maanden geleden een groot deel van de speeltoestellen verwijderd als gevolg van veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voorop! Heel goed. Nadenken over een vervolg zou ook goed zijn. De oppervlakte die speeltuin was, is verlaten en oogt verwaarloosd. Als buurt zitten wij niet stil en hebben we onze ideeën zowel uit naam van individuele kinderen als gezamenlijk, kenbaar gemaakt bij de gemeente Berkelland. Algemene reacties volgden. Omdat we een onderbuikgevoel niet kunnen negeren, blijven wij het thema onder de aandacht brengen. Wij willen niet geloven dat van uitstel afstel komt. Zo zal dinsdag 13 juli tijdens de raadsvergadering gebruikgemaakt worden van de spreekgelegenheid. In de hoop dat de gemeenteraadsleden hun taak als vertegenwoordiging van de inwoners en hun controlerende taak inzetten, bereiken we een bredere laag. Niet omdat wij geen geduld kunnen of willen hebben, maar omdat wij duidelijke antwoorden wensen. Dan kunnen wij de kinderen die blijven vragen naar ‘wanneer?’ ook reële vooruitzichten bieden. Want op buitenspelen kan niemand tegen zijn. Als de aantrekkelijkheid van de speeltuin weer verbetert zal dat als stimulans werken voor gezonde activiteit.Klik hier voor het volledige artikel