cartoon181a

* In de gemeente Berkelland mag geen alcohol meer worden gedronken “op de openbare weg”. De politie kan aldus beter optreden tegen de drankzuchtigen, die “onder invloed” soms overlast veroorzaken. Tijd dus voor een waarschuwende cartoonstrip van Wijnand Dewi/België.