Door Baakse Beek ondieper te maken moet natuurgebied De Meene bij Ruurlo natter blijven


RUURLO – Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer willen samen proberen de verdroging in De Meene terug te dringen. In het gebied dat onderdeel is van de Boswachterij Ruurlo ten westen van kasteel Huize Ruurlo (Museum MORE) wordt de (voorjaars)grondwaterstand structureel verhoogd door de Baakse Beek minder diep te maken. Zodoende zal die beek minder water uit het gebied afvoeren.Klik hier voor het volledige artikel