RUURLO – Middels een buurtactie via de het crowdfundingplatform BuurtAED.nl van de Hartstichting en Philips (www.buurtaed.nl) is het de bewoners van de Schoolstraat gelukt om in korte tijd genoeg donoren te vinden die wilden bijdragen voor de aanschaf van een AED in de Schoolstraat. Dankzij alle donoren (41), de Ouderraad van de Kerst Zwartschool en natuurlijk de school zelf werd een bedrag van 2735 euro bijeengebracht. Ruim voldoende om met ondersteuning van Philips tot de aanschaf van een AED over te gaan.


Lees volledige artikel op: AchterhoeksNieuws