RUURLO – In de morgendienst werden zondag in de vernieuwde Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem hen die belijdenis hadden gedaan in de Dorpskerk tussen 1960 en 1975 speciaal welkom geheten door zowel dominee Tinus Gaastra als door dominee Thea Bernard die met emiraat is. Tinus Gaastra was de initiatiefnemer van de 'reünie' terwijl Thea Barnard (83) talloze catechisanten trof die destijds onder haar in de jaren zestig van de vorige eeuw belijdenis hebben gedaan binnen de Hervormde Gemeente Ruurlo. Ruim tachtig catechisanten hadden gehoor gegeven aan de oproep van Gaastra om naar speciale kerkdienst te komen die als thema 'Je bent niets veranderd !!??' had meegekregen met de aansluitende reünie in gemeentecentrum De Sprankel.


Lees volledige artikel op: AchterhoeksNieuws