RUURLO – In samenwerking met de Raad van Kerken in Ruurlo zal de Zonnebloem Ruurlo zondag 9 september in de Dorpskerk in Ruurlo. aandacht schenken aan langdurig zieke mensen. De dienst begint om 10.00 uur. Veel mensen kennen wel iemand die langdurig ziek is. De invloed van de ziekte is vaak heel groot voor de zieke maar ook voor de naasten. Ook is er soms sprake van vereenzaming door de pijn en de zorgen. Reden genoeg om daar op de Nationale Ziekendag aandacht aan te schenken. Bijdrage aan de bijeenkomst worden geleverd door dominee Tinus Gaastra, diaken Jan Vreman, Yvonne Taken (zang), Wil Kok (orgelspel) en van de Zonnebloem door Rietje Hendriksen en Koos Luurs. Na afloop is er koffie/thee en koek.


Lees volledige artikel op: AchterhoeksNieuws