Juf Anja was dinsdag 28 augustus 25 jaar op de Kerst Zwartschool!

Juf Anja: “ik ben begonnen in een groep van 37 leerlingen. Ik kwam net van de opleiding af, maar omdat ik op de Kerst Zwartschool al stage had gelopen, werd ik gevraagd voor invalwerk. Hier was ik natuurlijk super blij mee want in die tijd viel het niet mee om een baan te vinden in deze regio. Het invalwerk mondde uit in een vaste aanstelling.”

Na omzwervingen in diverse groepen, staat juf Anja nu al jaren met veel plezier in groep 3.
Foto Anja Schuurman 27 augustus 2018
Juf Anja vindt het elk jaar een uitdaging om de leerlingen te begeleiden in het leren lezen, schrijven en rekenen. Geen enkel jaar is hetzelfde en het onderwijs blijft constant in ontwikkeling. Naast de basis vakken van vroeger staan nu veel vakken extra op het rooster. Nu is er veel meer aandacht voor eigenaarschap, burgerschap, Engels, sociale vaardigheden en digitale vaardigheden.

Zo heeft juf Anja al die 25-jaar door middel van scholing de onderwijsontwikkeling goed gevolgd en is zij bij gebleven.

Het passend onderwijs vraagt veel van de leerkracht maar geeft ook veel voldoening als je een leerling ziet groeien door het juiste didactiek en onderwijsaanbod.

Door de jaren heen heeft juf Anja diverse taken vervuld binnen onze school. Naast haar onderwijskundige taken is zij een aantal jaren IB-er geweest, heeft zij zitting gehad in de Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Tegenwoordig zorgt zij voor de bestellingen, regelt zij de schoolreisjes, zit zij in de commissie van septemberfeest, Sinterklaas en Kerst. Ook verzorgt zij de PR van school en draagt zij zorg voor de financiën.

Juf Anja vertelt: “in die 25 jaar heb ik nooit de behoefte gehad om van school te switchen. De Kerst Zwartschool ligt mij na aan het hart. Wij hebben een gezellig team, geweldige kinderen en fijne ouders om mee te werken. Een warm nest!”