RUURLO – In het winterseizoen kwamen in het verleden de jongeren in de leeftijd van rond de achttien jaar massaal naar catechisatielessen. Daar lazen ze samen dan met de dominee de Bijbel, baden ze tot God en bespraken ze allerlei onderwerpen. Dat kon iets van de leer van de kerk zijn. Maar ook voor praktische onderwerpen had men aandacht. Op de zondag voor Pasen, Palmpasen vond dan de openbare belijdenis in de kerk plaats. Veelal in een nieuw pak of jurk die men speciaal voor het 'aannemen' had gekocht. Het 'aannemen' was meer dan een simpel ritueel om aan het avondmaal te mogen. Het was meer dan iets 'dat er gewoon bij hoorde.


Lees volledige artikel op: AchterhoeksNieuws