De KunstKring Ruurlo is op veel terreinen van kunst en cultuur actief en wil daarbij zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven daaraan deel te nemen. Dat kan zijn door cursussen te organiseren die een kunstzinnig karakter hebben, maar ook door plaatselijke of regionale kunstenaars een podium te bieden om hun werk ten toon te stellen. Een kunstenaar die dit keer in de gelegenheid wordt gesteld is Ria Pelgrom. Zij exposeert haar schilderijen van 17 augustus t/m 4 oktober in het Kulturhus, Nieuwe Weg 5 in Ruurlo op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. De opening, waarbij iedereen welkom is, is op vrijdag 17 augustus om 16.30 uur.

Het werk van Ria Pelgrom is heel gevarieerd en kleurrijk. Vanuit haar opleiding heeft ze een passie voor stoffen en structuren ontwikkeld en die vind je terug in haar schilderijen. De werken worden ogenschijnlijk losjes en direct geschilderd, maar juist dat vereist talent en techniek. Vaak worden meerdere lagen over elkaar heen aangebracht om de gewenste structuur te krijgen. Soms wordt de kijker verrast door stukken stof in de verf, wanneer zij voor de collagetechniek koos. Haar inspiratie vindt ze dichtbij: in de actualiteit van krant of tijdschrift of zomaar, tijdens een wandeling in de omgeving.

Ria wordt steeds vrijer in haar werk. De laatste jaren laat zij zelfs een specifieke onderwerpkeuze achterwege. De eerste streken op het doek borrelen spontaan op, waarna ze zich verder laat leiden door haar intuïtie en talent. Die vertellen haar ook wanneer een werk af is. Deze werkwijze, zonder voorbeeld of vooropgezet onderwerp, geeft haar een grote vrijheid. Achteraf blijkt er toch een serie met een bepaald thema te zijn ontstaan, ingekleurd door haar gevoel in die fase.

Zij schildert al vele jaren. Ze volgde lessen bij Diana Huyts en Jos Klaver en heeft verschillende succesvolle exposities in Overijssel en Gelderland op haar naam staan. In Ruurlo exposeerde ze al eens tijdens de KijkKastKunstRoute 2016 en heel recent tijdens de editie van dit jaar. Ook had zij een succesvol aandeel in het Hexagon-project van de KunstKring Ruurlo enkele jaren geleden.

Ria Pelgrom