ndanks alle mist scheen bij de Kerst Zwartschool in Ruurlo woensdagmorgen de zon. De kinderen vierden namelijk dat ze de eerste school van stichting OPONOA zijn die nu duurzaam is. Om dat voor elkaar te krijgen moesten ze eerst nog wel samen met Detective D de juiste code invoeren in het zonnestroomsysteem. De code hadden ze de afgelopen weken achterhaald door diverse duurzame opdrachten uit te voeren.
171108 DD finale Kerst Zwart 058 foto SODetective D voert de code in Kerst Zwartschool
In de bewustwordingscampagne van Slim Opgewekt maakten de leerlingen o.a. duurzame toekomstwensen, legden ze apparaten op volgorde van energieverbruik, rekenden ze met zonne-energie en bestudeerden ze de energieschermen die sinds kort op school hangen. Directeur Willemien van Uhm: “Ik zie elke dag kinderen voor de energieschermen staan om te kijken hoeveel stroom onze 128 panelen nu opwekken. Je merkt dat duurzaamheid echt is gaan leven onder de leerlingen. Ze brengen het zelfs thuis onder de aandacht.”

wethouder Joke Pot ondertekent duurzaamheidsdiploma

Tijdens de finale leek het alsof er alle tijd was om de code in te voeren. Jos Siemerink, bestuurder van OPONOA, vertelde hoe trots hij is dat nu de eerste school van hun stichting duurzaam is. Wethouder Joke Pot en drie kinderen lazen hun duurzame wensen voor waarin ze vertelden hoe ze hoopten dat de wereld er over 15 jaar uit ziet. Na het begraven van de wensen onder het schoolplein ging er opeens een alarm af! Detective D had nog maar 2 minuten om de codes van de kinderen goed in te voeren! Net op tijd slaagde hij daarin en met gedans en gejuich vierde de school dat ze nu echt een duurzame toekomst tegemoet gaat!