RUURLO – De eerste speelronde van de kaartcompetitie 2017-2018 van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) Ruurlo is bij het klaverjassen gewonnen door H. Nijenhuis en G. Stokkink (5266 punten) en bij het kruisjassen door H. Schutte en W. Schutte (3843 punten). Donderdag 28 september vindt in zaal De Keizerskroon de tweede speelronde plaats. Aanvang kruisjassen 19.00 uur en klaverjassen 19.30 uur. Er wordt één keer per veertien dagen gekaart in De Tapperij of bij De Keizerskroon. Tussenstanden: Klaverjassen: 1. H. Nijenhuis en G. Stokkink 5266 punten; 2. D. Andringa en E. Klein Bluemink 5248 punten; 3. W. Eggert en N. de Wilde 4977 punten. Kruisjassen: 1. H. Schutte en W. Schutte 3843 punten; 2. H. Kuenen en E. Kuenen 3742 punten; 3. H. Aagten en F. Wopereis 3683 punten.

RUURLO - Zaterdag 30 september is de officiële opening van de BMX baan in Ruurlo. Sinds ruim een jaar kunnen de fietscrosser van Ruurlo en omgeving terecht aan de Enkeerdlaan om daar hun rondje te maken op een uitdagend fietscrossbaantje. Nu naar ruim een jaar hebben Wilfred van Westerhuis en Stephan Braakhekke alsnog gemeend om de baan officieel te laten open door Burgemeester van Oostrum.

RUURLO – Als men niet aanwezig is en dus niet speelt kan men ook geen punten scoren. Speelt men wel, maar de tegenstander is op dat moment net iets sterker, dan verdient men ook geen punten. Niet alle leden van de Ruurlose schaakvereniging 't Stokpaard kunnen elke dinsdagavond aanwezig zijn voor de onderlinge schaakcompetitie in 't Schietkroontje. Daardoor wordt voor een deel de ranglijst beïnvloed. Maurits van Uhm was er tot dusver alle avonden en won al zijn partijen. Daardoor voert hij nu de ranglijst aan. Wie het ook goed deed afgelopen week was Tinus Gaastra die zich als nieuw lid van 't Stokpaard meldde. Hij won in een mooi rustig opgezette partij. De uitslagen van 19 september: Van Uhm - Peters 1-0; Westerveld – J.Schutte 0-1; Gieteling – Wolthekker 1-0; Seleski-Baggen ½ - ½; Buiten-Avé 1-0; Gaastra – Plokker 1-0 en Beltman – Bluemers 0-1. Ook interesse in schaken? Binnenkort houdt 't Stokpaard de korte cursus Leer (beter) Schaken voor volwassenen. Zie www.stokpaardruurlo.nl/cursus-2017.

RUURLO – De jaarlijkse algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Ruurlo vindt maandagavond 2 oktober in het clublokaal op sportpark 't Rikkelder van VV Ruurlo plaats.

BERKELLAND - Nog niet zo lang geleden ging alles op een grote hoop. Maar afval is in de loop der jaren steeds meer gescheiden. Toch verdwijnt er nog te veel restafval in de grijze container. Dat zou beter gescheiden kunnen worden. De gemeente zet daarom in op een verdere verbetering van het hergebruik van grondstoffen uit afval en verlaging van de verwerkingskosten. Berkelland heeft als doelstelling in 2020 minder dan 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen. De ambitie is zelfs 75 kilo. Nu ligt dat nog op 245 kilo. Het huishoudelijk afval wordt zo veel mogelijk aan de bron al gescheiden, thuis dus. Het vertrekpunt is dat de kosten voor inwoners niet stijgen. Er zijn een viertal scenario's geformuleerd voor de inzameling van huishoudelijk afval in de kernen en voor het buitengebied. De scenario's verschillen onder meer in het gebruik van (mini)containers, de frequentie van ophalen en al dan niet betalen per zak bij het gebruik van ondergronds containers. Tijdens vier inloopavonden worden inwoners geïnformeerd over de gemeentelijke ambities inzake het afvalbeleid. Daarnaast kan men kennis nemen van en zich uitspreken over een viertal scenario's gericht op een nog betere winning van bruikbare grondstoffen uit 'afval'. De inloopavonden zijn ervoor duidelijk te krijgen welke scenario's het meeste draagvlak hebben bij de inwoners van Berkelland. Andere zaken die aan de orde worden gesteld zijn de wijze en frequentie van inzameling van incontinentiemateriaal, grof tuinafval, klein chemisch afval en plastics, metaal en drankenkartons. Oud papier wordt bij voorkeur door verenigingen opgehaald. Maar ook inzameling via een minicontainer, zo mogelijk in samenwerking met diezelfde verenigingen, is hier een te bespreken optie. De inzameling van glas, grof huishoudelijk afval en blad en kerstbomen blijft zoals het is, dat gebeurt naar tevredenheid. De afvalontwikkelingen in het jaar 2018 worden gebruikt om te bekijken wat deze betekenen voor de af te sluiten afvalcontracten het jaar erop. De gemeente treft zelf momenteel voorzieningen om het afval in het gemeentehuis en op de werf goed te scheiden. Ze ziet hier voor zichzelf een voorbeeldfunctie. Volgend jaar zal er dus het een en ander veranderen, met name wat betreft de inhoud van de grijze container. Wat precies? Daar hebben inwoners invloed op. Het college betrekt uitkomsten van het besprokene op de inloopavonden bij haar uiteindelijke besluitvorming. De eerste inloopavond is 5 oktober in De Huve in Eibergen, gevolgd door die op 16 oktober in De Olde Mölle in Neede, 23 oktober in het gemeentehuis in Borculo en 24 oktober in De Luifel in Ruurlo.

RUURLO – Samen met sjamaan “Heldere Ster”  (Sabina Oulham)  en Anny Cactus  indianenliederen zingen, luisteren naar de sjamanendrum en indianenfluit, een totemdier uitkiezen en ervaren… Willen jullie dat weleens meemaken, kom dan op zondag 15 oktober a.s. naar de CactusOase. Dan vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur, in de Kindertuin, deze prachtige reis door […]

RUURLO - De bekende Ruurlose Snertfietstocht wordt gereden op zondag 1 oktober. Opnieuw is de fietscommissie erin geslaagd om schitterende fietsroutes uit te zetten over rustige wegen en paden, zodat men kan genieten van de prachtige herfsttinten. Er is dit jaar keuze uit twee routes van 28 km of van 40 km. Beide routes zijn geschikt voor de scootmobiel.

RUURLO - De ouderraad van de openbare Kerst Zwart School in Ruurlo zamelt twee maal per jaar nog bruikbare kleding/textiel, lakens/dekens en schoenen in onder de noemer Bag2School. Zo ook staat op 1 november de container weer bij school.

RUURLO - Afgelopen week gingen in Nederland zo'n 70.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Ruurlo zijn er ongeveer 85 dames en heren die voor het goed doel in hun vrije tijd een steentje bijdragen. "En daar zijn we heel trots op!", aldus Grietje Weenk, collectecoördinator van de Nierstichting in Ruurlo. "We doen het met elkaar en voor elkaar".

Subcategorieën